Nässjörundan 1 juni 2014

Lasse åkte som föråkare i Nässjörundan 1 juni 2014.