SAAB Jolle

Vi har sommaren 2014 blivit ägare till en SAABtillverkad jolle. Vi fick den av en god vän från Värmdö. Den stod i garaget oanvänd sedan många år. Hennes far köpte den ny någon gång 1950-1955. Pappan hade varit rädd om den, den var målad i tre lager både på utsidan och insidan. Vi tog bort alla färglager för vi ville ha fram aluminiumfärgen igen.

En del vet knappt att SAAB tillverkat båtar, andra har hört talas om det. Det finns dock inte så många kvar i dag.

Jag har varit kontakt med SAABs Veteranförening i Linköping och fått ta del av lite gamla bilder och information.

Här kommer lite information från SAABminnen nr 20:

UDDA SAABPRODUKTER

SAAB-båt provades i Tanneforsskola

”SAAB i sitt tredje element” förkunnade en gång en tidningsrubrik. Den förekom 1947 och omtalade att SAAB börjat bygga båtar.

Båtprojektet togs upp årsskiftet 1946-47, säger Kurt Sjögren som gjorde konstruktionsritningarna till båtarna. Linjerna hade lagts ut av Olle Ljungström. Två typer gjordes, en bruksbåt för 7-8 personer och en jolle för 3 personer. Båda båtarna byggdes i lättmetall med mahognytofter och tankar som gjorde dem osänkbara.

Prototypbåten blev färdig medan isen ännu låg kvar och provades för den skull i Tanneforsskolans simbassäng. Senare gjordes de flesta proven i Stångån ungefär vid Vattenverket.

Båtarna monterades i hall ll och totalt var omkring 40 man sysselsatta med tillverkningen. Sammanlagt gjordes 250 båtar, varav 150 jollar.

Den båt som veterligt hamnat längst bort såldes till Afrika. Bland de personer i Sverige som har en SAABjolle är disponent Uno Ranch, Göteborg. Saken är anmärkningsvärd därför att jollen kompletterar disponent Ranchs innehav av SAABprodukter. Han äger nämligen också en SAAB-bil och en SAAB Safir.

Båtarna var ett försök att både som tillverkning och som sysselsättningsobjekt. Då sysselsättningen på annat sätt ansågs tryggad lades projektet ned innan produktionen nått någon större omfattning. Den sista SAAB-båten såldes sommaren 1948.