Svenska SAABklubbens årsmöte i Trollhättan 14 mars 2015

Nu kan vi lägga ännu ett årsmöte till handlingarna. Den 14 mars hade Svenska SAABklubben sitt årsmöte på SAABmuseumet i Trollhättan. Det var ett välbesökt årsmöte, salen var full av årsmötesdeltagare. Det drog ut lite på tiden. Vi fick en gedigen genomgång om olika alternativ hur klubbens reservdelsförsäljning kan ändras. Blev inget bestämt på årsmötet. Det blev även en ny styrelse vald på årsmötet.

Sist men inte minst så var det naturligtsvis en liten marknad efteråt.