Minimotorns dag 2021

2021 var det en minimotorns dag i Målilla Hembýgdspark.  Glad att det trots pandemi i alla fall blev av, även om allt var i mindre omfattning. På lördagen var det en traktorrunda  på småvägar runt Målilla. Jag fick låna en Guldkalv.